Rèm sáo gỗ căn hộ Hoàng Anh Thanh Bình – Quận 7 (Căn hộ Chú Phúc)

Rèm sáo gỗ căn hộ Hoàng Anh Thanh Bình – Quận 7

Tên dự ánRèm sáo gỗ chống nắng cách nhiệt cho căn hộ
Địa điểmCăn hộ Hoàng Anh Thanh Bình – Quận 7 - TP.HCM
Hạng mụcRèm cửa, Màn sáo gỗ

man-rem-sao-go-quan-7-img_0714
man-rem-sao-go-quan-7-img_0692

man-rem-sao-go-quan-7-img_0599

Giấy dán tường giả đá cho phòng khách

man-rem-sao-go-quan-7-img_0657

thi-cong-rem-cua-giay-dan-tuong
man-rem-sao-go-quan-7-img_0601
man-rem-sao-go-quan-7-img_0593

man-rem-sao-go-quan-7-img_0595
man-rem-sao-go-quan-7-img_0606

man-rem-sao-go-quan-7-img_0695

man-rem-sao-go-quan-7-img_0614

man-rem-sao-go-quan-7-img_0628

man-rem-sao-go-quan-7-img_0661

man-rem-sao-go-quan-7-img_0670

man-rem-sao-go-quan-7-img_0673

man-rem-sao-go-quan-7-img_0679

man-rem-sao-go-quan-7-img_0683

man-rem-sao-go-quan-7-img_0696
man-rem-sao-go-quan-7-img_0722

man-rem-sao-go-quan-7-img_0709

 

a