Rèm cuộn văn phòng (Cty Chế Tạo Máy Tiến Tuấn) Khu CN Tân Bình

Rèm sáo cuộn lưới cản sáng, cản sáng Khu CN Tân Bình

Tên dự ánRèm sáo lưới cuộn cho văn phòng công ty
Địa điểmKhu Công Nghiệp Tân Bình Tây Thạnh, Lô IV-19, Q. Tân Phú – TP.HCM
Hạng mụcRèm cửa, Màn sáo cuộn, Rèm cuộn lưới

rem-man-sao-van-phong-quan-tan-binh-img_1760

rem-man-sao-van-phong-quan-tan-binh-img_1903

rem-man-sao-van-phong-quan-tan-binh-img_1781

rem-man-sao-van-phong-quan-tan-binh-img_1676

rem-man-sao-van-phong-quan-tan-binh-img_1666

rem-man-sao-van-phong-quan-tan-binh-img_1796

rem-man-sao-van-phong-quan-tan-binh-img_1611

rem-man-sao-van-phong-quan-tan-binh-img_1841

rem-man-sao-van-phong-quan-tan-binh-img_1927

thi-cong-rem-cua-giay-dan-tuong

rem-man-sao-van-phong-quan-tan-binh-img_0726

rem-man-sao-van-phong-quan-tan-binh-img_0752Khảo sát không gian lắp rèm cuộn

rem-man-sao-van-phong-quan-tan-binh-img_1551

rem-man-sao-van-phong-quan-tan-binh-img_1558 rem-man-sao-van-phong-quan-tan-binh-img_1561

rem-man-sao-van-phong-quan-tan-binh-img_1575

rem-man-sao-van-phong-quan-tan-binh-img_1597

rem-man-sao-van-phong-quan-tan-binh-img_1706

rem-man-sao-van-phong-quan-tan-binh-img_1719

rem-man-sao-van-phong-quan-tan-binh-img_1749
rem-man-sao-van-phong-quan-tan-binh-img_1761

rem-man-sao-van-phong-quan-tan-binh-img_1765

rem-man-sao-van-phong-quan-tan-binh-img_1775

rem-man-sao-van-phong-quan-tan-binh-img_1800

rem-man-sao-van-phong-quan-tan-binh-img_1840

rem-man-sao-van-phong-quan-tan-binh-img_1863

rem-man-sao-van-phong-quan-tan-binh-img_1876
rem-man-sao-van-phong-quan-tan-binh-img_1911

rem-man-sao-van-phong-quan-tan-binh-img_1680

rem-man-sao-van-phong-quan-tan-binh-img_1731

rem-man-sao-van-phong-quan-tan-binh-img_1635

rem-man-sao-van-phong-quan-tan-binh-img_1652

rem-man-sao-van-phong-quan-tan-binh-img_1687

rem-man-sao-van-phong-quan-tan-binh-img_1704

rem-man-sao-van-phong-quan-tan-binh-img_2221

rem-man-sao-van-phong-quan-tan-binh-img_2222

rem-man-sao-van-phong-quan-tan-binh-img_1923

rem-man-sao-van-phong-quan-tan-binh-img_1882

rem-man-sao-van-phong-quan-tan-binh-img_1860