Màn sáo văn phòng thị xã tây ninh, tỉnh tây ninh

Tên dự án

Màn sáo văn phòng thị xã tây ninh, tỉnh tây ninh

Địa điểmThị xã Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
Hạng mụcrèm văn phòng, màn sáo cuộn chống nắng

Những hình ảnh thi công đẹp:

 

man-sao-tinh-tay-ninh

rem-chong-nang-tay-ninh

rem-sao-van-phong-tay-ninh

manh-rem-van-phong-tay-ninh

rem-van-phong-thi-xa-tay-ninh

rem-van-phong-tay-ninh

man-sao-van-phong-thi-xa-tay-ninh

man-sao-van-phong-tinh-tay-ninh

man-cua-thi-xa-tay-ninh

man-cua-tinh-tay-ninh

man-sao-van-phong

man-cua-van-phong-tay-ninh

man-cua-tay-ninh

man-sao-van-phong-tay-ninh

man-sao-tay-ninh

man-cua-thi-xa-tinh-tay-ninh

rem-van-phong

rem-van-phong-chong-nang

man-sao-chong-nang