Màn sáo cuộn motor tự động ngoài trời – Beer Club Số 5 Kỳ Đồng, Quận 3, TPHCM

Màn sáo cuộn motor tự động ngoài trời – Beer Club Số 5 Kỳ Đồng, Quận 3, TPHCM

Tên dự ánMàn sáo cuộn motor tự động ngoài trời – Beer Club Số 5 Kỳ Đồng, Quận 3, TPHCM
Địa điểmSô 5 Kỳ Đồng, Quận 3, TPHCM
Hạng mụcMàn sáo cuộn motor tự động ngoài trời


man sao cuon tai tphcmmau rem sao cuon quan 3

 Màn sáo cuộn motor tự động quận 3

 

rem sao cuon motor tu dongman sao cuon quan 3

Quá trình thi công màn sáo cuộn đường Kỳ Đồng

man sao cuon motor tu dongman sao cuon motor tu dong quan 3Màn sáo cuộnman sao cuon ky dongman sao cuon gia remau rem sao cuon motor tu dong quan 3mau man sao cuonrem sao cuon motor tu dong ky dong quan 3rem sao cuon tai tphcm